Press materijali

Press materijali namijenjeni su predstavnicima medija te ovdje možete preuzeti fotografije visoke rezolucije pogodne za tisak. Svi materijali vlasništvo su Tržnica Zadar d.o.o. te je pri njihovom objavljivanju potrebno navesti izvor, a namijenjeni su za objavu samo uz teme vezane uz Tržnicu Zadar. Materijale je dopušteno koristiti u informativne, uredničke ili promidžbene svrhe.

Tržnica Zadar

Fotografija: JPG (2,85 MB)

Tržnica Zadar

Fotografija: JPG (5,37 MB)

Tržnica Zadar

Fotografija: JPG (3,85 MB)

Tržnica Zadar

Fotografija: JPG (239 kB)

Tržnica Zadar

Fotografija: JPG (322 kB)

Događaj, nastup HPGD Zoranić

Fotografija: JPG (1,61 MB)

Događaj, Meat Me festival

Fotografija: JPG (1,05 MB)

Događaj, Advent Zadar

Fotografija: JPG (699 kB)

Tržnica Zadar logotip

Vektor: PDF (307 kB)